Loading

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày gửi: 09/03/2019 10:05:00

BỒI DƯỠNG, NÂNG CAO NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘINgày 05/3, Hội trường H1, Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức buổi tập huấn nghiệp vụ cán bộ đoàn chủ chốt với sự tham gia 200 bạn đoàn viên, sinh viên là cán bộ đoàn, hội chủ chốt, Ủy viên Ban chấp hành Liên chi; thủ quỹ các chi đoàn.

Quang cảnh buổi tập huấn
Chương trình tập huấn với nhiều nội dung bám sát công tác nghiệp vụ công tác đoàn vụ (quản lý lưu trữ hồ sơ, văn bản); hướng dẫn công tác triển khai đánh giá xếp loại đoàn viên theo chương trình rèn luyện đoàn viên và một số nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn, Hội năm 2019.

Đ/c Lê Phước Vinh, P. Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường - Báo cáo viên buổi tập huấn nghiệp cụ công tác Đoàn, Hội chủ chốt 
 
Buổi tập huấn đã góp phần nâng bồi dưỡng, nâng cao năng lực kỹ năng công tác cho cán bộ đoàn, hội. Qua đó, nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng, niềm tự hào cho cán bộ đoàn viên, thanh niên về truyền thống cách mạng của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”./.
Tin, ảnh: VP Đoàn - Hội trường