Loading

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày gửi: 10/10/2019 05:34:00

TUỔI TRẺ ĐHĐT TÍCH CỰC TÌM HIỂU, HỌC TẬP CÁC MÔN LLCT VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINHViệc tìm hiểu, nghiên cứu và học tập các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Nhận thức được đều đó, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên phối hợp với các đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường thông qua việc tìm hiểu, nghiên cứu và học tập các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như: Hội thi “Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” lần thứ XX, năm học 2018 – 2019 do Nhà trường tổ chức; Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức; Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên các trường Đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, …

Thông qua các hoạt động trên, đoàn viên, sinh viên nhà trường có môi trường giao lưu, học hỏi lẫn nhau và nâng cao ý thức, tạo động lực trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và học tập các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các phần thi, các hội thi, … tạo sự hào hứng, vui tươi và thu hút đông đảo đoàn viên, sinh viên tham gia. Đồng thời, các hoạt động góp phân tuyên truyền giáo dục ĐVTN thực hiện theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên.

Một số hình ảnh:

Hội thi “Olympic các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” lần thứ XX, năm học 2018 – 2019 do Nhà trường tổ chức

Link tin bài của Hội thi: https://www.dthu.edu.vn/News.aspx?id=804


Sinh viên tham gia Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ III năm 2019
do Trung ương Đoàn tổ chức

 

Đội thi tham gia Hội thi Olympic các môn lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh trong sinh viên các trường Đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long do Đại học Tây Đô đăng cai tổ chức

                                                            Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn – hội Trường