Loading

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày gửi: 10/10/2019 05:33:00

Triển khai học tập và làm theo Bác; 6 bài học LLCT và Chỉ thị 01 của TW Đoàn cho ĐVTNCông tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên được BTV Đoàn trường đặt lên hàng đầu. Khai thác triệt để lợi thế của các trang mạng xã hội, Đoàn trường tuyên truyền về nội dung của 6 bài học lý luận chính trị, Chỉ thị 01-CT/TWĐTN của Ban Bí thư Trung ương Đoàn đến toàn thể đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) qua các infographic, nhóm facebook, zalo, …

Qua đó, giúp ĐVTN hiểu và nắm về các thể chế chính trị, các nội dung chủ chương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên, về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn. Đồng thời, đoàn viên, thanh niên có ý thức rèn luyện bản thân theo 08 điều nên làm và 08 điều không nên làm trong Chỉ thị 01. Trong dịp này, BTV Đoàn trường triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm” trong đoàn viên, thanh niên.

Một số hình ảnh của hoạt động
 
 

Triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị và Chỉ thị 01 của TW Đoàn cho ĐVTN