Loading

TIN TỨC & SỰ KIỆN

Ngày gửi: 10/10/2019 05:31:00

Triển khai học tập và làm theo Bác; 6 bài học LLCT và Chỉ thị 01 của TW Đoàn cho cán bộ Đoàn – HộiĐoàn trường chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi” cho cán bộ đoàn; các nội dung 6 bài học lý luận chính trị, Chỉ thị 01-CT/TWĐTN đến toàn thể đoàn viên, thanh niên đơn vị mình thông qua các hoạt động, các buổi họp lệ BCH Đoàn khoa, BCH Chi đoàn, Chi hội.
Qua đó, giúp cán bộ Đoàn – Hội hiểu và nắm về các thể chế chính trị, các nội dung chủ chương của Đảng, Nhà nước về công tác thanh niên, về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn; có ý thức rèn luyện bản thân theo 08 điều nên làm và 08 điều không nên làm trong Chỉ thị 01. Qua đó, mỗi cán bộ Đoàn – Hội là tuyên truyền viên tuyên truyền cho toàn thể đoàn viên, thanh niên về các nội dung 6 bài học lý luận chính trị và chỉ thị 01.
Một số hình ảnh của hoạt động
 


Triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị và Chỉ thị 01 của TW Đoàn
trong các buổi họp lệ Chi đoàn, Chi hội

Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường