Loading
Ngày gửi: 16/09/2016 02:14:00

Bài viết "HOA VÀNG VÀ CỎ XANH"HOA VÀNG VÀ CXANH

            Xin mưn li ca bài hát "Tôi thy hoa vàng trên cxanh" đnói lên mt cm xúc, mt nim hnh phúc trưc nhng điu mình thy đưc, nghe đưc, cm nhn đưc trong thi gian gn đây.

            Trưc hết, hình nh Đng Tháp đã đưc lan to trên nhiu din đàn, trên các phương tin thông tin đi chúng. Tôi đã đưc tiếp xúc vi nhiu ngưi, t nhng v lãnh đo, các bc trí thc, nhà khoa hc, các chuyên gia, gii truyn thông, đến các doanh nhân, bà con nông dân, nhng bn tr và đưc nghe nhiu li ngi khen, đng viên, c vũ. Chúng ta t hào khi đc nhng thông tin đâu đó ng h nhng mô hình mi, nhng ý tưng mi xut phát t mnh đt Sen hng này. Chúng ta t hào vi nhng thương hiu gn vi Sen càng ngày càng nhiu: Hương Sen, Sen Hng, Sen Vit, Sông Sen.... Chúng ta t hào vì đó là thành qu ca nhng con ngưi Đng Tháp đã dám t b st ti, dám thay đi cho dù trên chng đưng đi đến s đng thun luôn không bng phng, thm chí trong đó có c s hoài nghi, đôi lúc cũng nn lòng.

            Thì đây, tôi đã thy mt đi ngũ doanh nhân va cht vt đương đu vi scnh tranh khc lit ca thi hi nhp, va vng tin hoch đnh nhng đưng hưng phát trin mi cho tương lai. Mt cng đng doanh nhân không còn đơn đc trên con đưng tìm kiếm sthnh vưng, mà luôn có ngưi bn đng hành biết thu cm và chia s, đó là chính quyn và rng hơn là cgung máy đa phương. Ngoài ra, doanh nghip còn có nhng ngưi bn "cùng hi cùng thuyn" biết cùng s chia, liên kết vi nhau trong các t chc như Hip hi, Câu lc b, các nhóm chính thc và phi chính thc. Và đc bit, các doanh nghip đy tâm huyết vi tnh nhà đã hoà mình vào LBCD (Leading Business Club - Câu lc b các doanh nghip dn đu tnh Đng Tháp) cùng dn dt nhng ý tưng khi nghip ca các bn tr trthành hin thc.

            Thì đây, tôi đã nhng tm long thin nguyn đang âm thm lng l đến vi xã hi bang tinh thn s chia yêu thương ch không đ đánh bóng thương hiu, vì hư danh, bng mnh lnh t trái tim ch không bng ch tiêu hành chính, vì thành tích. Chúng ta tôn vinh anh Bên, chú Hai Đâu, thy giáo Mt và còn rt nhiu ngưi na vì nhng nghĩa c cao đp, đy tính nhân văn. Chúng ta cm phc nhng nhóm thin nguyn ngày đêm rong rui trên các no đưng đmang ánh sáng, tri thc, và nhng món quà đy tình ngưi đến vi nhng mnh đi còn khn khó. Tất cả đều có chung cùng mt mc đích: Làm đp cho đi!

            Thì đây, tôi đã thy nhng ngưi nông dân đã bt đu nhn ra rng mình s không th phát trin trong s đơn đc mà phi chung nhau li trong các t hp tác, hp tác xã, các hi quán, đ mà giúp nhau và t giúp mình trong cuc sng. Bà con đã nhn ra rng nếu gi mãi cách làm ăn theo kinh nghim bao đi thì không th cnh tranh ni trong thi bui mà thế gii đã là mt ngôi chchung như thế này. Bà con cũng đã ít nhiu hiu rng, bng khoa hc công ngh, bng liên kết chui ngành hàng vi doanh nghip, bng cách sn xut t tế thì nông sn do mình đ bao công sc có đưc s chuyn thành thương hiu, mà có thương hiu là có th trưng, thu nhp gia đình đưc nâng cao, làng xóm yên lành, quê hương trù phú.

            Thì đây, mt đi ngũ cán b, công chc, viên chc đang chuyn tduy qun lý, điu hành sang kiến to
môi trư
ng đ xã hi hot đng, biết trăn tr nhiu hơn, nng lòng hơn trưc s phát trin nhanh ca các đa phương khác. Mt đi ngũ biết ly s hài lòng ca doanh nghip và ngưi dân làm nim t hào và hnh phúc ca mình. Có như vy mi có nhiu ngưi đng đu tht s đã "nhc mông lên mà đi", dân không đến thì mình đến vi dân. Có như vy mi có nhiu sáng kiến xut phát t cơ s đưc bà con đng tình, ng h. Nhiu ni đã xut hin nhiu hơn trong chn "công đưng" vn đy nghiêm trang.

            Thì đây, tôi đã thy mt xã hi rng ln, phong phú, năng đng chung quanh mình. Ch cn là mt câu nói tâm huyết có khi đến nng lòng, ch cn mt ý tưng tưng chng như nh nht ca bt k ai đó - có khi là "trái
ng
ành, trái ngh" - ca nhng ngưi tri thc, cán b v hưu, mt công chc tr cơ s, các bc tu hành.... đu có th làm tôi thc tnh, làm tôi như đưc thôi thúc hơn trong công vic ca mình. Thay đi nhmang li kết qu ln là vy!

            Thì đây, tôi đã thy mt tinh thn khi nghip đang âm thm, lng l nhưng n cha nhng đam mê và khát vng t nhng ngưi tr, thế h tương lai ca mnh đt này. Các bn tr, nhng thế h 8X, 9X, thế h Z, vi cách nghĩ khác, cách làm khác, đang dn thân tìm kiếm và phát hin nhng ý tưng làm thay đi cuc sng cho chính mình và hơn na là làm đp, làm giàu cho quê hương. Các bn đang thoát ly nhng cách làm cũ k, theo kiu phong trào, nng tính khoa trương, tuyên ngôn m ĩ. Các bn đang quay qun bên nhau, chia s cùng nhau, kết ni vi nhau trong các không gian m, không gian mng: hi quán, câu lc b, nhóm cùng s thích, trong quán cà phê, trong các lp hc và ngay c ngoài đng rung. Tôi tht s t hào, hãnh din v các bn tr, nhng ngưi tôi đưc tiếp xúc, đưc trao đi, đưc s chia. Và chc chn còn nhiu, nhiu lm nhng ngưi tr mà i chưa đưc biết đến cũng đang bùng lên tinh thn như vy. Các bn đang truyn cm hng và buc nhng ngưi lãnh đo phi có trách nhim vun đp cho nhng đam mê và khát vng sm biến thành hin thc. Lý thuyết và thc tin đu minh chng rng, s thành công trong khi nghip là thp hơn s tht bi, nhưng như mt ngưi đã chia s: "Thành công là kh năng đi t tht bi này đến tht bi khác mà không mt đi s nhit huyết". Ông bà mình đã căn dn ri: "Tht bi là m thành công" kia mà!

            "Hoa vàng và cxanh", tt nhiên, nhng điu tôi đã thy không hoàn toàn ch có vy, không ch có nhng gam màu đp. Tôi đã thy đâu đó nhng bông hoa nht màu, nhng thm c úa dn. Tôi không ch thy ong, thy bưm mà i còn thy đâu đó có nhng "con sâu đang làm ru ni canh".i cm nhn rng s có nhiu phn bin bng nhng dn chng đy thuyết phc rng i không như là mơ". Nhưng, chc chn là cuc sng chng dn đến, ch không bao gi là hoàn m, hoàn thin c. Và trên con đưng đó mi ngưi cũng hãy nhn v mình mt tinh thn trách nhim, xem mình ít hay nhiu, trc tiếp hay gián tiếp, c ý hay vô tình đu không vô can trong nhng khiếm khuyết đó.             
               N
ếu có nim tin thì chúng ta s cùng nhau hành đng như ngưi trong cuc. Hãy bt đi "cái tôi" ca mình thì nht đnh chúng ta s tiến nhanh hơn, gn hơn đến s hoàn thin, hoàn m.

            "Nim tin to lp hành vi, hành vi gieo nên kết qu" là vy!

                                                                                                            Xích Lô
 
                                                                                     Đt Sen hng, ngày 10/9/2016