Loading

Văn bản khác  CT tìm hiểu “NQĐH Đoàn toàn quốc lần thứ XI, NQĐH Đoàn tỉnh Đồng Tháp lần thứ X, NK 2017 - 2022”  (21/09/2018 08:30:00)
  Thông báo tổ chức hiến máu tình nguyện lần 2 - năm 2017  (21/09/2018 08:29:00)
  TB về việc đăng ký hiến máu tình nguyện lần 1 - năm 2017  (24/01/2017 06:21:00)
  TB vv tổ chức chương trình “Chuyến xe mùa xuân - tết sum vầy” năm 2017  (24/01/2017 06:21:00)
  Hướng dẫn đăng ký và thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên năm 2016  (24/01/2017 06:20:00)
  TB về việc ủng hộ cho đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ năm 2016  (01/12/2016 09:03:00)
  TB xét chọn Giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm 2016, Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” năm học 2015 - 2016  (01/12/2016 09:03:00)
  Công văn về việc chỉ đạo tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2016 - 2017  (01/12/2016 09:02:00)
  TB Về việc tổ chức hiến máu tình nguyện lần 3 năm 2016  (03/11/2016 02:56:00)
  Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016  (24/10/2016 07:38:00)
  TB về việc tham gia Giải thưởng “Sáng tạo xanh” lần thứ nhất  (19/08/2016 07:39:00)
  Chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016  (19/08/2016 07:39:00)
  Thông báo tổ chức hiến máu tình nguyện lần II năm 2016  (15/05/2016 06:41:00)
  Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên tháng 4 năm 2016  (20/04/2016 10:29:00)
  Báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên quí I năm 2016  (20/04/2016 10:28:00)
  Quy định chế độ thông tin, báo cáo trong công tác Đoàn và PTTN năm 2015  (21/09/2015 10:34:00)
  Chương trình thi đua thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016  (21/09/2015 10:34:00)
  Quyết định ban hành chuẩn quy định tham gia công tác xã hội đối với sinh viên...  (21/09/2015 10:33:00)
  Hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013 – 2015  (17/03/2015 08:09:00)