TUỔI TRẺ ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP TUYÊN TRUYỀN VỀ “DU LỊCH XANH”

Nằm trong chuỗi các hoạt động tình nguyện, hưởng ứng đề án Phát triển du lịch của tỉnh Đồng Tháp, Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp thực hiện video clip tuyên truyền với chủ đề “Du lịch xanh” . Nội dung của video clip tuyên truyền về các làng nghề thủ công, các mô hình khởi nghiệp ở tỉnh Đồng Tháp và vấn đề bảo vệ môi trường sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh.

Một mặt, nội dung của video clip mong muốn bạn bè Thế giới nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống qua các mô hình du lịch, sản phẩm du lịch ở tỉnh Đồng Tháp đang triển khai mà nhóm sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp gọi là “Du lịch xanh”. Mặt khác, việc xây dựng video clip này cũng tác động đến các bạn sinh viên trong cả nước về nhận thức vai trò quan trọng của học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh trong thời đại công nghệp 4.0 hiện nay. Từ đó, sinh viên cũng như mọi người có động lực để học ngoại ngữ tốt hơn, hướng đến xã hội học tập và góp phần làm cho tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai của người Việt.
 

Link video clip tuyên truyền