Bộ ảnh sản phẩm tuyên truyền phòng chống covid-19

Bộ ảnh sản phẩm tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gồm 03 chủ đề: chống dịch như chống giặc, chung tay đẩy lùi covid-19 và đảm bảo hàng hóa thực phẩm.

 

Chống dịch như chống giặc

 

Chung tay đẩy lùi covid-19

 

Đảm bảo hàng hóa thực phẩm

LINK tải  bộ ảnh sản phẩm tuyên truyền phòng chống dịch covid-19 cho các bạn có nhu cầu

LINK: https://drive.google.com/open…


TIN VỪA CẬP NHẬT