Phần 2: Hội viên, sinh viên tích cực học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm, trung thực, nói đi đôi với làm

                                                                                                         Nguồn: Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam

TIN VỪA CẬP NHẬT