Sinh hoạt câu lạc bộ Lý luận trẻ Trường Đại học Đồng Tháp năm 2020

Tối ngày 04/9/2020, tại Trường Đại học Đồng Tháp, CLB Lý luận trẻ Trường Đại học Đồng Tháp (ĐHĐT) tổ chức hội nghị kiện toàn nhân sự Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2020 – 2021 và sinh hoạt với 22 thành viên.
 
Đến dự và chỉ đạo hoạt động có đồng chí: Lê Phước Vinh – Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường.


Tặng hoa và trao quyết định nhân sự Ban Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻQuang cảnh sinh hoạt
 
 
Trong buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB đã tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong CLB và đưa ra các phương án hoạt động của CLB trong thời gian tới, đồng thời kiện toàn lại nhân sự Ban Chủ nhiệm CLB, theo đó các thành viên trong CLB Lý luận trẻ Trường ĐHĐT đã thống nhất bầu đồng chí Đoàn Duy Trúc Ngọc – Bí thư Đoàn khoa SP Sử - Địa và GDCT giữ chức danh chủ nhiệm CLB.Ý kiến trao đổi, thảo luận của thành viên CLB
CLB Lý luận trẻ Trường ĐHĐT được thành lập vào ngày 10/4/2019 với mong muốn nâng cao khả năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên trên các lĩnh vực công tác của cán bộ trẻ. Nâng cao kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; thông tin kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tổ chức Đoàn. Tạo cơ hội phản biện trên không gian mạng xã hội; tập hợp lực lượng tham gia đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản cách mạng trên các trang mạng xã hội; đồng thời tuyên truyền, lan tỏa các thông tin tốt, hành động đẹp trong xã hội. Thông qua sinh hoạt của Câu lạc bộ nhằm nắm bắt tư tưởng, tình hình dư luận của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng dư luận và tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên. Hiện nay, sau hơn nửa năm hoạt động, CLB đã có 22 thành viên và có những hoạt động cụ thể, thiết thực, đạt được những kết quả đáng ghi nhận.
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường