Hội nghị góp ý văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp, Đại hội Đảng bộ Trường ĐHĐT

Trong hai ngày 02/6 và 23/7/2020, BCH Đoàn – Hội trường tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí UVBCH Đoàn – Hội trường, các đồng chí là cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt của trường đối với dự thảo các văn kiện Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ Trường và Đại hội lần thứ VIII của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp. Đồng chí UVBTV Đảng ủy Cao Dao Thép và Bí thư Đoàn trường Phạm Văn Hiệp chủ trì hai Hội  nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, UVBTV Đảng ủy Cao Dao Thép gợi ý một số nội dung góp ý Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ VIII Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Đồng Tháp và văn kiện Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Trường. Những thành tựu đạt được; hạn chế và nguyên nhân; đánh giá chung và những bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Nghị quyết; những hạn chế, vướng mắc phát sinh trong nhiệm kỳ ảnh hưởng đến tư tưởng, tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ;…
Dự Hội nghị có 62 lượt đồng chí là UVBCH Đoàn – Hội Trường, Bí thư, Phó Bí thư Đoàn khoa, cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt là sinh viên. Ở cả hai Hội nghị nhận được hơn 40 lượt ý kiến đóng góp cho văn kiện Đại hội Đảng bộ Trường và 8 lượt ý kiến đóng hóp cho văn kiện Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh.
Phát biểu kết luận Hội nghị, UVBTV Đảng ủy Cao Dao Thép ghi nhận và tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị làm cơ sở ý báo cáo Đảng ủy Trường xem xét.
Một số hình ảnh của Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị
 


Phát biểu của chủ tọa Hội nghị
Tin vả ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường