Mô hình hỗ trợ Đảng viên trẻ phát triển kinh tế

Hỗ trợ Đảng viên trẻ phát triển kinh tế và Khởi nghiệp qua mô hình Không gian Kết nối, sáng tạo và khởi nghiệp tại Trường Đại học Đồng Tháp
 
Thời gian qua, công tác hỗ trợ Đảng viên trẻ khởi nghiệp và phát triển kinh tế luôn được BTV Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp quan tâm thực hiện. Nhiều nội dung, đa dạng hình thức được triển khai hiệu quả thiết thực như: Hỗ trợ vốn, tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn khởi nghiệp, chuyển giao sản phẩm nghiên cứu khoa học, đặc biệt là hỗ trợ nơi giới thiệu, trưng bày và phân phối các sản phẩm từ đề tài nghiên cứu khoa học, sản phẩm sáng tạo khởi nghiệp của giảng viên và sinh viên trường tại Không gian Kết nối, sáng tạo và khởi nghiệp Trường Đại học Đồng Tháp.
 
 
Không gian Kết nối, sáng tạo và Khởi nghiệp Đại học Đồng Tháp là nơi sinh hoạt, kết nối cộng đồng khởi nghiệp, tạo điều kiện cho các ý tưởng, dự án khởi nghiệp gặp gỡ, trao đổi, kết nối các nguồn lực để hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Tổ chức các hoạt động đào tạo, tập huấn kiến thức về khởi nghiệp cho giảng viên và sinh viên, đa dạng hóa các sản phẩm khởi nghiệp. Đồng thời, tạo dựng hệ sinh thái khởi nghiệp trong giảng viên và sinh viên của Trường.
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn – Hội Trường