Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thực hiện Công văn 970-CV/TĐTN-TG ngày 03/12/20/19 của BCH Tỉnh đoàn Đồng Tháp, BTV Đoàn trường đã phát động viên chức, đoàn viên, thanh niên hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Sáng mãi niềm tin theo Đảng” đạt chỉ tiêu đề ra.
Kết quả có 100% cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai cho đoàn viên, thanh niên có 100% cán bộ chuyên trách công tác Đoàn và hơn 70% đoàn viên, thanh niên là sinh viên tham gia cuộc thi.
Cuộc thi đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, giúp mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên, hiểu và tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo.
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường
Một số hình ảnh của hoạt động


Sinh viên tích cực tham gia Hội thi