HƠN 80% ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN NĂM NHẤT ĐƯỢC TUYÊN TRUYỀN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN

Đầu năm học 2020 – 2021, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức tuyên truyền nội dung các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho hơn 1.202/1.244 đoàn viên, thanh niên là tân sinh viên khoá 2020, đạt tỉ lệ 96,6%.


Ảnh 1. Đồng chí Lê Phước Vinh, Phó Bí thư Đoàn trường/ Chủ tịch Hội Sinh viên trường triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận, chương trình của Trung ương Đoàn cho đoàn viên, sinh viên năm nhất  (buổi 1)
 
Được sự chấp thuận của Lãnh đạo trường, BTV Đoàn trường đã tổ chức 06 buổi báo cáo chuyên đề, tuyên truyền các nội dung về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương Đoàn đến tất cả đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, BTV Đoàn trường còn nhắc nhở đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt luật an toàn giao thông; thông tin các Luật Thanh niên và các tiêu chi phấn đấu trong Phong trào Sinh viên 5 tốt; giới thiệu phong trào sinh viên khởi nghiệp của Trường.

Ảnh 2. Đồng chí Lê Phước Vinh gặp gỡ tân sinh viên triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết, Kết luận, chương trình của Trung ương Đoàn (buổi 2)

Ảnh 3. Quan cảnh hoạt động

Thông qua đó, cung cấp nhiều thông tin hữu ích, giúp các bạn đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, động viên tinh thần học tập và rèn luyện tại trường, góp phần tạo sự gần gũi, tạo thêm động lực thúc đẩy công tác Đoàn trường ngày một vững mạnh./.
Tin và ảnh: VP Đoàn – Hội trường