100% CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG; NGHỊ QUYẾT, KẾT LUẬN, CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐOÀN

Năm 2020, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức học tập và quán triệt các nội dung của các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho 3.686/3.686 đoàn viên, đạt 100% đoàn viên toàn trường.
 
BTV Đoàn trường xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, phải triển khai quyết liệt, đồng bộ xuyên suốt, chỉ đạo các cơ sở Đoàn phải sâu sát đến từng đoàn viên. Theo đó, đã nhiều hình thức được áp dụng triển khai hiệu quả như: báo cáo chuyên đề trong các kỳ họp định kỳ hàng tháng của BCH Đoàn trường, của LCĐ các khoa; tổ chức trong các Hội nghị cho tất cả các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt cơ sở, các buổi tập huấn nghiệp vụ Đoàn – Hội và các buổi gặp gỡ đoàn viên; triển khai trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, chi hội,…
 
Nội dung triển khai tập trung vào các giá trị cốt lõi của: Kết luận 05-KL/TWĐTN-BTG về “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên thanh niên ”, Kết luận 06-KL/TWĐTN-BKT “Tăng cường rèn luyện tác  phong, lề lối công tác của cán bộ đoàn” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về đầy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC  về “Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn giai đoạn 2019-2022”; Nghị quyết Đảng bộ Trường Đại học Đồng Tháp lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020 – 2025.
 

Thông qua các hoạt động trên, đã góp phần nâng cao nhận thức của đoàn viên, giúp đoàn viên thêm hiểu biết về các đường lối, mục tiêu xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới, có kiến thức, lập trường, hiểu biết về chính trị. Đặc biệt, giúp sinh viên nhận thức được về tầm quan trọng của sáng tạo, đổi mới trong quá trình công tác, học tập, rèn luyện, qua đo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên của trường.
 
Tin và ảnh: VP Đoàn – Hội trường

Một số hình ảnh của hoạt động