TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG “XÂY DỰNG HÌNH MẪU THANH NIÊN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2018 - 2022”

Trong năm 2020, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp đã tổ chức nhiều hoạt động triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022” được các cấp bộ Đoàn triển khai thực hiện, tạo được hiệu ứng tích cực trong toàn thể đoàn viên, thanh niên toàn Trường.
 
Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới với 03 giá trị cốt lõi, 12 tiêu chí nhằm góp phần, hướng đến việc xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, có ước mơ, hoài bão, khát vọng đưa đất nước vươn lên, có tri thức, sức khỏe, kỹ năng xã hội, năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại.
 

 
Đoàn trường triển khai chỉ đạo các Đoàn cơ sở triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022” theo từng năm học và bám sát xây dựng người thanh niên thời kỳ mới với hình ảnh của người "Sinh viên 5 tốt" trường Đại học Đồng Tháp. Bên cạnh đó, Đoàn trường còn đa dạng các hình thức triển khai như: thông qua các bảng tin, ấn phẩm inphographic, phát thanh nội bộ trường; lòng ghép tuyên qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi đoàn, chi hội và đăng tải thông tin trên các mạng xã hội (zalo, facebook),… trong đó, chú trọng tuyên truyền, phân tích ý nghĩa của việc xây dựng hình mẫu người thanh niên có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” và cụ thể qua 12 tiêu chí.
 
Các hình thức triển khai bước đầu đã tạo sự chuyển biến tích cực, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, sinh viên Trường, góp phần nêu cao tinh thần tu dưỡng, rèn luyện, học tập và lao động; nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng.
Tin và ảnh: VP Đoàn – Hội trường
Một số hình ảnh hoạt động