BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH - KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (19/5/1890 - 19/5/2020)

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), ngày 17/5/2020, Đoàn trường Đại học Đồng Tháp tổ chức buổi báo cáo chuyên đề học tập và làm theo di chúc của Bác với hơn 300 cán bộ Đoàn, Hội các khoa tham gia.

Đồng chí Phạm văn Hiệp, Bí thư Đoàn trường đã báo cáo chuyên đề “Di chúc của Bác với việc phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trường Đại học Đồng Tháp hiện nay”.

 Đồng chí Phạm Văn Hiệp báo cáo chuyên đề "Học tập và làm theo di chúc Bác"
 
Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau được thể hiện qua 3 điểm sau: Thứ nhất là vị trí, vai trò của thanh niên; thứ hai, về xây dựng thế hệ thanh niên vừa “hồng” vừa “chuyên”; thứ ba, về chăm lo bồi dưỡng lý tưởng và đạo đức cách mạng cho thanh niên. Lời dạy của Bác gắn với việc phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên  trường Đại học Đồng Tháp hiện nay được cô động, ngắn gọn qua các mặt: công tác giáo dục chính trị tư tưởng; các phong trào hành động cách mạng; các chương trình đồng hành với thanh niên; công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, tham gia xây dựng Đảng. Toàn hội trường đã lắng động, tràn ngập niềm tự hào, nhận ra rõ đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta - Người đã hiến dâng đời mình vì độc lập dân tộc, tự do hạnh phúc của nhân dân.
 
Qua buổi báo cáo chuyên đề đã góp phần giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Làm sâu sắc hơn nội dung di chúc của Bác. Từ đó, đoàn viên, thanh niên nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa, tầm quan trọng và sự kế thừa và phát huy di sản của Bác trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước./.
Tin và ảnh: VP Đoàn - Hội trường


TIN VỪA CẬP NHẬT