DIỄN ĐÀN "SINH VIÊN 5 TỐT" NĂM HỌC 2020 - 2021

Vừa qua ngày 29/01/2021, tại Hội trường H1, Trường Đại học Đồng Tháp, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường tổ chức diễn đàn “Sinh viên 5 tốt” năm học 2020 - 2021. Diễn đàn thu hút được sự quan tâm của hơn 300 bạn sinh viên tiêu biểu có thành tích cao trong học tập.

Tại Diễn đàn, Ban Thư ký Hội Sinh viên Trường đã triển khai bộ tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, tập thể sinh viên 5 tốt, giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương giai đoạn 2019 - 2023, cấp Trường nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đồng thời, thông qua diễn đàn này Hội Sinh viên Trường đã nhận được hơn 15 lượt ý kiến, hiến kế để phát triển phong trào sinh viên 5 tốt toàn Trường trong thời gian tới.

Nhân dịp nay, Hội Sinh viên Trường trao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt Trường Đại học Đồng Tháp, kiện toàn nhân sự Câu lạc bộ góp phần định hướng và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” đến với toàn thể sinh viên. Bên cạnh đó, Hội Sinh viên Trường triển khai mô hình 01 sinh viên đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường trở lên đăng ký hỗ trợ từ 01 - 03 sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trường năm học 2020 - 2021.

Một số hình ảnh của chương trình


Quan cảnh diễn đànTriển khai bộ tiêu chuẩn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt", giải thưởng "Sao Tháng Giêng"Sinh viên trao đổi, thảo luận tại diễn đànTrao quyết định công nhận Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ SInh viên 5 tốt
Tiêu chuẩn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trường nhiệm kỳ 2020 - 2023
 
Tin và ảnh: Minh Vốn