KỶ NIỆM 80 NĂM NGÀY BÁC HỒ VỀ NƯỚC TRỰC TIẾP LÃNH ĐẠO CÁCH MẠNG VIỆT NAM (28/01/1941 - 28/01/2021)

Vừa qua (ngày 28/01), Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường Đại học Đồng Tháp đã thực hiện các hoạt động hướng về kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) cho 100% cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và đông đảo đoàn viên, thanh niên.
Các hoạt động tiêu biểu như: Tổ chức buổi nói chuyện "Ôn lại lịch sử kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam" cho các bộ Đoàn, Hội chủ chốt cấp Trường; viết bài cảm nhận quyển sách "Bác Hồ tấm gương mẫu mực về sự giản dị" và tăng cường truyền thông qua các kênh thông tin Đoàn, Hội trường. Bên cạnh đó, Đoàn trường chỉ đạo 100% Đoàn cơ sở đồng loạt đăng tải các ấn phẩm truyền thông của Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn về ý nghĩa kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; tổ chức lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp BCH Đoàn, Hội các cấp nội dung triển khai tuyên truyền bám sát đề cương do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.
Đây là dịp Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp ôn lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc, tiếp tục tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp cách mạng và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam. Qua đó, góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng Việt Nam đến toàn thể đoàn viên, thanh niên.
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường

Một số hình ảnh của các hoạt động:
Ảnh 1. Đồng chí Lê Phước Vinh, Phó Bí thư/ Chủ tịch Hội Sinh viên trường nói chuyện "Ôn lại lịch sử kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước"


Ảnh 2. Bài bài cảm nhận quyển sách "Bác Hồ tấm gương mẫu mực về sự giản dị"
(Xem toàn bộ bài viết tại đường link này: https://www.facebook.com/tuoitredaihocdongthap/posts/3900997209956273)
Tải đề cương và bộ infographic tuyên truyền tại đây: https://drive.google.com/file/d/1zjHMfmMgWuudKPbe_Tn5eF2yqdUaVILn/view?usp=sharing