SINH HOẠT CLB LÝ LUẬN TRẺ LẦN 1 NĂM 2021

Ngày 23/4/2021, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lý luận trẻ trường Đại học Đồng Tháp tổ chức buổi sinh hoạt định kỳ với hơn 30 thành viên CLB và cán bộ Đoàn – Hội tham dự.
Tại buổi sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ đã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Câu lạc bộ trong quý I/2021, định hướng nội dung công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường quý II/2021; đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên. Trong đó, tiếp tục tuyên truyền về nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên không chủ quan, lơ là về dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xác định tài liệu triển khai, tuyên truyên là sổ tay "Hỏi đáp về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" do Hội đồng Bầu cử quốc gia ban hành năm 2021. Việc làm thiết thực nhất chính là phát động toàn thể đoàn viên, thanh niên, sinh viên hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh" năm học 2020 - 2021 do Nhà trường tổ chức; Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” do Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức.
Hoạt động CLB Lý luân trẻ góp phần phát huy vai trò xung kích, tuyên phong trên mặt trận chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao nhân thức, lý luận của ĐVTN, Đặc biệt, tạo cơ hội cho rèn luyện bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội của Trường.
 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường

Tài liệu tuyên truyền là sổ tay "Hỏi đáp về bầu cử đại biểu quốc hội khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026" tại đây

 

Quang cảnh buổi sinh hoạt CLB Lý luận trẻ


Ảnh lưu niệm