Kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên đợt 1 - năm học 2020 - 2021

Từ ngày 01/3 – 10/4/2021, UBKT Đoàn trường thành lập 2 Tổ kiểm tra, giám sát làm việc với 12 cơ sở Đoàn trực thuộc để nắm lại tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021. Qua đó, Tổ Kiểm tra báo cáo kết quả hoạt động Đoàn của các cơ sở Đoàn trực thuộc, đồng thời đây là cơ sở tham mưu với Ban Thường vụ Đoàn trường để định hướng tốt công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021 trong thời gian tới.

Kết quả, đánh giá chung hầu hết các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai khá tốt chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên phù hợp với tình hình thực tế. Một số cơ sở Đoàn rất chủ động, linh hoạt chuyển đổi hình thức triển khai các hoạt động phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid – 19 và đặc thù của đơn vị.

Một số hình ảnh của hoạt độngTin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường