Sinh hoạt câu lạc bộ tiếng Anh lần thứ 1 năm học 2020 - 2021

Ngày 07/11/2020, Câu lạc bộ tiếng Anh Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức sinh hoạt lần thứ 1 với chủ đề: staying healthy tại phòng bộ môn, dãy H1, Trường Đại học Đồng Tháp thu hút 20 lượt đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) tham dự. Chương trình sinh hoạt đa dạng nhiều hình thức vừa học vừa tham gia các trò chơi và sử dụng toàn bộ bằng tiếng Anh trong quá trình sinh hoạt đã giúp ĐVTN tự tin hơn trong giao tiếp sử dụng tiếng Anh. Chương trình sinh hoạt được thiết kế khoa học dựa trên việc rút kinh nghiệm từ các lần sinh hoạt của năm học trước, cụ thể: xem video clip, rút trích các từ vựng, chia nhóm trao đổi thảo luận, trình bày nội dung thảo luận trước mọi người và cuối cùng là trò chơi hiểu ý đồng đội từ các nhóm. Hoạt động tạo sự đam mê, hứng thú, hấp dẫn cho ĐVTN từ đó, tạo môi trường học tập, rèn luyện ngoại ngữ, lan tỏa tinh thần học ngoại ngữ trong toàn Trường.

Một số hình ảnh sinh hoạtTin và ảnh: CLB tiếng Anh