BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ VAI TRÒ CỦA ĐVTN TRONG BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIÊN GIỚI VÀ BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Sáng ngày 03/10/2021, Tuổi trẻ Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Vai trò của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong bảo vệ chủ quyền biên giới và biển, đảo Việt Nam” với hình thức trực tuyến. Hội nghị thu hút hơn 150 lượt cán bộ Đoàn – Hội tham dự.

Chúng ta biết rằng trong diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 hiện nay tại tỉnh Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung thì tình hình an ninh biên giới đã phức tạp nay còn phức tạp hơn. Để thấu hiểu hơn và chia sẻ với cán bộ chiến sĩ, bộ đội biên phòng, cũng như nâng cao nhận thức và hành đồng góp phần bảo vệ chủ quyền biên giới của Đồng Tháp nói riêng và cả nước nói chung. Hội nghị đã được lắng nghe phần báo cáo chuyên đề “Quản lý, bảo về chủ quyền biên giới quốc gia Việt Nam trong tình hình mới” do Thượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Tỉnh Đồng Tháp trình bày. Tiếp theo, các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội còn được lắng nghe phần báo cáo của ThS. Nguyễn Tất Hùng - Giảng viên khoa GDTC – QP & AN với chuyên đề Biển đảo Việt Nam - vai trò của ĐVTN góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay.

Sau hơn 3 giờ, Hội nghị chúng ta đã được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về 2 chuyên đề an ninh trật tự biên giới, biển, đảo Việt Nam. Ban Tổ chức mong muốn, sau khi các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội, ĐVTN tiếp thu về báo cáo, chia sẻ lại với các ĐVTN của đơn vị mình và mong rằng 2 chuyên đề sẽ giúp cho chúng ta nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo Việt Nam và cùng nhau hành động để bảo vệ quê hương tươi đẹp của chúng ta.
Một số hình ảnh của Hội nghịThượng tá Nguyễn Văn Quỳnh, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP Tỉnh Đồng Tháp báo cáo tại Hội nghị

ThS. Nguyễn Tất Hùng – Giảng viên khoa Giáo dục thể chất – Quốc phòng và An ninh báo cáo tại Hội nghị
Tin và ảnh: Phước Vinh