Sôi nổi Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội năm học 2021 – 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”

Trước sự ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19; yêu cầu tất yếu về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động Hội. Từ ngày 19/12 - 26/12/2021, Hội Sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Hội cơ sở năm học 2021 - 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”. Lớp bồi dưỡng thu hút hơn 150 bạn sinh viên là cán bộ Hội từ các Liên chi Hội, thành viên Ban Chủ nhiệm các Câu lạc bộ trực thuộc Hội Sinh Viên tham gia.
Lớp bồi dưỡng với 5 chuyên đề xoay quanh các kỹ năng cần thiết phục vụ công tác Hội trong thời đại công nghiệp 4.0 như: Kỹ năng chụp ảnh, viết tin bài đăng facebook, website và sử dụng trang mạng xã hội hiệu quả; Bồi dưỡng chức danh Liên chi Hội trưởng, Chủ nhiệm CLB; Thiết kế panol, inforgaphic, … phục vụ công tác tuyên truyền; Hướng dẫn tổ chức Hội nghị kiện toàn BCH Chi hội, Liên Chi hội, Câu lạc bộ và Ứng dụng CNTT phục vụ công tác Hội (Zoom, các tiện ích của google, …) . Qua các buổi báo cáo chuyên đề giúp các bạn sinh viên tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số thích ứng với tình hình thực tế và triển khai có hiệu quả  công tác hoạt động tại các Hội cơ sở.
Dựa trên kết quả học tập, thảo luận và bài kiểm tra cuối khóa, Ban Tổ chức đã tuyên dương 14 cá nhân có thành tích xuất sắc và cấp giấy chứng nhận cho 130 học viên tham gia tốt Lớp bồi dưỡng.
Một số hình ảnh của Lớp bồi dưỡng
 

Khai mạc Lớp bồi dưỡng


 
Báo cáo viên trình bày các chuyên đề
 


Bế mạc Lớp bồi dưỡng
 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn – Hội trường