Loading

Văn phòng Đoàn - Hội

Ngày gửi: 3/29/2019 10:42:00 AM

Liên hệ - Nhân sự văn phòng Đoàn trườngLIÊN H NHÂN S VĂN PHÒNG ĐOÀN - HỘI TRƯỜNG


Họ và tên Sđt – email Chức vụ Đoàn – Hội
Nguyễn Hoàng Minh Trí 0916 901 586
minhtridhdt@gmail.com
UVTV Tỉnh Đoàn Đồng Tháp/ Bí thư Đoàn trường
Lê Phước Vinh 0947 025 052
lpvinh@dthu.edu.vn
Phó Bí thư Đoàn trường/ Chủ tịch Hội Sinh viên trường
Nguyễn Thanh Hải 0907 239 266
ngthanhhaidhdt@gmail.com
UVBTV/ Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường

Văn Phòng Đoàn trường (Phòng 105 dãy B1)

Sđt: 02773.881.615

Email: doanthanhnien.spd@moet.edu.vn