Loading
Ngày gửi: 2/18/2019 9:22:00 PM

Thông báo tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện lần 2, năm 2019  1. Thời gian: lúc 7h00, ngày 03/3/2019 (Chủ nhật)

  2. Địa điểm: Nhà Đa năng - Trường Đại học Đồng Tháp. 

  3. Hình thức đăng ký, số lượng:

  • Đăng ký tham gia tại website Đoàn - Hội trường: http://doanthanhnien.dthu.edu.vn (Chọn mục: Đăng ký HĐ CTXH). Chú ý nếu bạn lần đầu tiên đăng ký hiến máu trên website thì tên đăng nhập là Mã số sinh viên, mật khẩu (mặc định): 881615. Sau khi đăng nhập thành công các bạn tự quản lý tài khoản đăng nhập của mình).

  • Thời hạn đăng ký: trước 20h00, ngày 28/02/2019.

  • Số lượng đăng ký: 200 hội viên, sinh viên.

        Download văn bản tại đây