Loading
Ngày gửi: 2/18/2019 9:42:00 PM

Thông báo tổ chức gặp gỡ giữa Thầy Hiệu trưởng và tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu
1. Thời gian, địa điểm:
- Thời gian: 18h30’, ngày 13/3/2019 (thứ Tư)
- Địa điểm: Hội trường H1 - Trường Đại học Đồng Tháp


2. Nội dung:
- "Talk show" chủ đề: CBGV trẻ, sinh viên với hoạt động Hội nhập quốc tế;
- Gặp gỡ giữa Thầy Hiệu trưởng với đoàn viên là CBGV trẻ và sinh viên;
- Tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2019.
 
Download toàn văn bản tại đây