Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các kết luận của Đoàn các cấp.

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện thường xuyên của các cấp bộ Đoàn. Trong đó, việc tuyên truyền các chủ chương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm hơn hết. Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đoàn trường tham mưu với Đảng ủy, phối hợp với các đơn vị triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các kết luận của Trung ương Đoàn thông qua nhiều hoạt động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với thanh niên. Trong đó, Đoàn trường tập trung triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyêt Đại hội Đảng tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI.
Ngày 11/3/2021, tại Hội trường H1, Trường Đại học Đồng Tháp, ĐoànThanh niên, Hội sinh viên Trường tổ chức buổi báo cáo Kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, một số nét chính của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho 265 cán bộ Đoàn – Hội các cấp trong toàn Trường.
Ngày 14/3/2021, tại Giảng đường 1, Trường Đại học Đồng Tháp, tại lớp Đoàn viên 90 năm, Đoàn trưởng triển khai học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn, đặt biệt là Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp cho 68 thanh niên ưu tú.
Ngày 04/11/2021, Đoàn trưởng tổ chức báo cáo chuyên đề triển khai học tập Nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn cho 30 cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt cấp Trường bằng hình thức trực tuyến.
Từ ngày 09/10/2021 đến ngày 30/10/2021, thực hiện sự chỉ đạo của Nhà trường về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm thứ nhất với hình thức trực tuyến trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường, trong đó có nội dung triển khai học tập các nội dung chính của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cho gần 2.000 ĐVTN là sinh viên năm thứ nhất khóa tuyển sinh năm 2021.
Bên canh đó, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, Đoàn trường ban hành và phát hành hơn 200 quyển sổ tay cán bộ Đoàn - Hội chứa các thông tin tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, các phong trào, hoạt động nổi bật của Đoàn trường - Hội Sinh viên Trường.
(link sổ tay cán bộ Đoàn - Hội: https://drive.google.com/file/d/1JOwo9dsqQAgHnf9TMKyuyqnLuxjxUPom/view?usp=sharing)
Ngoài ra, Đoàn trường chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tuyên truyền, triển khai Nghị quyết Đảng, Đoàn các cấp đến toàn thể ĐVTN của đơn vị mình thông qua các hoạt động, các buổi hợp lệ BCH, họp lệ Chi đoàn.

Một số hình ảnh triển khai Nghị quyết
 
Báo cáo Kết quả Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
một số nét chính của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII,
kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đoàn,
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025
 

 Tài liệu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII: https://docs.google.com/presentation/d/1k9XiEGaW93EnhBwN1X4jzUZsQnNNnZdr/edit?usp=sharing&ouid=116388962700822330539&rtpof=true&sd=true

 
                                                                                    Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn – Hội trường