68 đoàn viên mới tham gia học tập các bài học lý luận chính trị năm 2021

Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), Đoàn trường tổ chức lớp Đoàn viên 90 năm cho 68 thanh niên ưu tú. Qua lớp học Đoàn trường đã tổ chức lễ kết nạp cho 68 đoàn viên tại Khu tưởng niệm tập kết 100 ngày chuyển quân ra Bắc vào ngày 20/3/2021. Nhằm trang bị kiến thức về lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp, ngày 28/3/2021, Đoàn trường tổ chức buổi báo cáo chuyên đề triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị cho 68 đoàn viên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến.
Trong chương trình, đ/c Lê Phước Vinh - Phó Bí thư Đoàn trường chia sẻ cho các bạn đoàn viên nội dung 04 bài học lý luận chính trị: Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH của nước ta; bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và bài 4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó, báo cáo viên đã cung cấp thêm nhiều kiến thức hữu ích về tổ chức Đảng, các vận hành của hệ thống chính trị, lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn cho đoàn viên. 
Hình ảnh của hoạt động
 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường