Báo cáo chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết, chủ chương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn

Do diễn biến phức tạp của dịch COVID - 19. Ngày 10/3/2022, Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp tổ chức buổi báo cáo chuyên đề học tập, quán triệt Nghị quyết, chủ chương của Đảng; Nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn các cấp. Đặc biệt, Đoàn trường tập trung và các nội dung Nghị quyết của Đảng ủy Trường và Nghị quyết của Đoàn trường cho hơn 150 cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các cấp: Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường khóa IX, các đồng chí Bí thư Chi đoàn. Buổi báo cáo chuyên đề được thực hiện bằng hình thức trực tuyến thông qua 11 điểm cầu. Ngoài ra, Đ/c Phạm Văn Hiệp - Bí thư Đoàn trường cũng đã thông tin tóm tắt những kết quả mà Đoàn trường đã triển khai các nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ và một số định hướng trong thời gian tới đến toàn thể các đồng chí cán bộ Đoàn các cấp.

Một số hình ảnh 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường