Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp triển khai học tập các bài học Lý luận chính trị cho 75 đoàn viên mới kết nạp năm 2022

Chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022), Đoàn trường tổ chức buổi báo cáo chuyên đề cho 75 đoàn viên mới kết nạp năm 2022. Nhằm trang bị kiến thức về lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạp, ngày 27/3/2022 tại Giảng đường 1, Đoàn trường tổ chức buổi báo cáo chuyên đề triển khai học tập các bài học lý luận chính trị cho 75 đoàn viên mới kết nạp năm 2022.
 
Trong chương trình, đ/c Lê Phước Vinh - Phó Bí thư Đoàn trường chia sẻ cho các bạn đoàn viên nội dung 04 bài học lý luận chính trị: Bài 1. Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên CNXH của nước ta; bài 2. Đảng Cộng sản Việt Nam - Người tổ chức, lãnh đạo mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; bài 3. Hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay và bài 4. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Qua đó, báo cáo viên đã cung cấp thêm nhiều kiến thức hữu ích về tổ chức Đảng, các vận hành của hệ thống chính trị, lịch sử hình thành và phát triển của tổ chức Đoàn cho đoàn viên. Ngoài ra, Báo cáo viên cung cấp thêm thông tin về định hướng một số nội dung trong tâm trong công tác Đoàn đến với các bạn đoàn viên trong thời gian tới. Đòng thời, Đoàn trường tổ chức khảo sát, lấy ý kiến của đoàn viên về công tác tổ chức Lớp Cảm tình Đoàn để tổng hợp, báo cáo BTV Đoàn trường để có những điều chình và tham mưu công tác tổ chức trong những năm tiếp theo được tốt hơn, phù hơp với tâm tư, nguyện vọng của ĐVTN.
 
Hình ảnh của hoạt động


Đ/c Lê Phước Vinh, Phó Bí thư Đoàn trường báo cáo các bài học Lý luận chính trị cho đoàn viên mới kết nạpQuan cảnh buổi báo cáo
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường