Báo cáo chuyên đề quý IV năm 2022 - Kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng

Ngày 28/9/2022, tại Không gian tự học, Tuổi trẻ Trường Đại học Đồng Tháp tổ chức báo cáo chuyên đề Kỹ năng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng cho 12 đồng chí là Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Trường. Thông qua nội dung chuyên đề nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng, phương thức thực hiện đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng.

Qua đó, báo cáo viên đã cung cấp các bước thực hiện đấu tranh, báo xấu, thông tin không đúng sự thật, ... đối với các trang mạng, các bài viết, ... có nội dung phản ánh sai sự thật về chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nói xấu Lãnh tụ Hồ Chí Minh, các Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ... của chúng ta nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước, chống phá chế độ. Đây là một trong những nội dung quan trọng, được các cấp, các ngành quan tâm và triển khai thực hiện trong suốt thời gian qua. 
  
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường


XEM THÊM

TIN VỪA CẬP NHẬT