Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn - Hội đợt 1 năm học 2022 - 2023

 BTV Đoàn Trường phối hợp BTK Hội Sinh viên Trường xây dựng Kế hoạch số 02-KH/UBKT-BKT, ngày 07/9/2022 về việc Kiểm tra, giám sát công tác Đoàn - Hội năm học 2022 - 2023. Từ ngày 22/9 - 14/10/2022, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường đã thành lập 02 tổ kiểm tra, giám sát thực hiện kiểm tra đợt 1 năm học 2022 -2023 đối với 12 cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc.

Nội dung kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa và triển khai chương trình, nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, công tác định hướng, xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2022 - 2023 như: triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên, xếp loại các chi đoàn, đoàn viên; phong trào "Sinh viên 5 tốt"; phong trào "3 trách nhiệm"; cụ thể hóa các nội dung: sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và hệ giá trị cốt lõi của Trường Đại học Đồng Tháp; đăng ký và triển khai công trình thanh niên cấp khoa; Các nội dung theo chương trình thi đua cấp khoa năm học 2022 - 2023; công tác tổ chức (công tác phát triển đoàn viên, bồi dưỡng, giới thiệu ĐVƯT cho đảng xem xét kết nạp, các câu lạc bộ chuyên ngành…); công tác Đoàn vụ (văn bản, hồ sơ, sổ sách, chế độ thông tin báo cáo,…); ...

Kết quả kiểm tra, giám sát 12 cơ sở Đoàn - Hội trực thuộc: 12/12 cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2022 - 2023, trong đó cụ thể đăng ký công trình thanh niên phù hợp với quy mô và đặc thù của đơn vị, công tác triển khai các hoạt động của đơn vị dần dần đi vào nề nếp, công tác Đoàn vụ, tài chính thực hiện tốt. Tuy nhiên, công tác đánh giá, xếp loại các chi đoàn, đoàn viên chậm thực hiện, triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, đánh giá chung chung, dựa trên các tiêu chí của điểm rèn luyện; một vài đồng chí cán bộ Đoàn chủ chốt mới nhận nhiệm vụ, nên một số công tác vẫn còn hạn chế.

Một số hình ảnh buổi kiểm tra
  
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường

TIN VỪA CẬP NHẬT