Đa dạng các hoạt động tạo môi trường hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập và nghiên cứu khoa học

Trong năm 2022, Tuổi trẻ Đại học Đồng Tháp đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong học tập, nghiên cứu khoa học, trong đó chú trọng công tác chuyên môn, phát huy nội lực, tính tự chủ từ các đơn vị gắn với vai trò của tổ chức Đoàn cơ sở và thu được nhiều kết quả khả quan.

Ảnh 1: Không gian tự học dành cho sinh viên và sinh hoạt câu lạc bộ học thuật định kỳ tại DThU
Phong trào thi đua học tập và nghiên cứu khoa học 11 khoa diễn ra sôi nổi, đa dạng gắn với chuyên ngành đào tạo của từng khoa, trong đó các đơn vị có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên như: Sư phạm Toán - Tin, Ngoại ngữ, SP Khoa học tự nhiên,… Số lượng đề tài của sinh viên được triển khai ngày một gia tăng về số lượng, lẫn chất lượng. Năm học 2022 - 2023, có 73 đề tài sinh viên được triển khai, gấp 4 lần số với số đề tài triển khai năm học 2021 - 2022. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh sự nỗ lực từ sinh viên, hướng dẫn chỉ bảo tận tình của giảng viên, còn có sự chủ động hỗ trợ của các Đoàn cơ sở, đặc biệt nhất là đẩy mạnh công tác tạo môi trường học thuật đa dạng, phong phú vừa sức với sinh viên. Nhiều việc làm thiết thực hỗ trợ sinh viên được thực hiện như: hỗ trợ các bạn sinh viên trong công tác tuyên truyền khảo lấy số liệu mẫu; động viên hướng dẫn, cung cấp tài liệu sinh viên tập nghiên cứu khoa học, phối hợp với quản lý sinh viên của khoa hỗ trợ tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học, tổ chức các buổi chia sẻ kinh nghiệm cho sinh viên về các vấn đề khó khăn có thể gặp trong quá trình nguyên cứu khoa học, cũng như chia sẻ biểu dưỡng các gương sinh viên điển hình tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học ở đơn vị, biểu dương, khen thưởng,... Ngoài ra, duy trì hoạt động hiệu quả của các câu lạc bộ học học thuộc các đơn vị (Câu lạc bộ Toán tiếng Anh, The Effortless English Club, CLB Tin học,…).
Ảnh 2: Hội nghị trực tuyến sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa  với chủ đề "Sinh viên Ngữ văn với việc đổi mới giáo dục phổ thông" của Khoa Sư phạm Ngữ văn


Ảnh 3,4: Hội thảo Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp khoa chủ đề "Cuộc tiến công chiến lược năm 1972 - Ý nghĩa lịch sử" của khoa Sư phạm Khoa học xã hội
Thông qua các hoạt động trên, đã góp phần khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của tổ chức Đoàn trường đại học trong chương trình đồng hành thanh niên trong học tập, qua đó đã tạo được môi trường thuận lợi, khơi dậy niềm đam mê học tập, nghiên cứu khoa học của đoàn viên, thanh niên./.
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường
TIN VỪA CẬP NHẬT