Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý Luận trẻ lần thứ I năm 2023

Ngày 10/3/2023 tại Không gian tự học, CLB Lý luận trẻ sinh hoạt lần thứ I năm 2023 với chủ đề báo cáo chuyên đề kỹ năng đấu tranh với các thế lực thù địch và kỹ năng viết tin bài gương người tốt, việc tốt với sự tham dự của 32 đồng chí là cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt cấp Trường, thành viên CLB Lý luận trẻ, thành viên CLB Truyền thông - Sự kiện. Nội dung sinh hoạt tuyên truyền về mục đích ý nghĩa và tại sao chúng ta phải đấu tranh với các thế lực thù địch, đặc biệt là trên không gian mạng. Bên cạnh đó, đồng chí Lê Phước Vinh - Bí thư Đoàn Trường trao đổi, hướng dẫn về các viết tin bài gương người tốt, việc tốt để những câu chuyện đẹp được lan tỏa trong cộng đồng.

Qua thời gian gần 2 giờ sinh hoạt, buổi sinh hoạt cung cấp thêm rất nhiều thông tin hữu ích, nhận được nhiều ý kiến trao đổi của các đồng chí cán bộ Đoàn - Hội, các bạn sinh viên. Từ đó, các bạn sinh viên có thêm kỹ năng, kiến thức thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh với các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Một số hình ảnh của buổi sinh hoạt:

 
Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội Trường

TIN VỪA CẬP NHẬT