Triển khai đợt 01 “Ngày thứ bảy tình nguyện gắn với triển khai phong trào “3 trách nhiệm” năm 2023

ĐHĐT: Triển khai đợt 01 “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” và hưởng ứng Chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử gắn với triển khai phong trào “3 trách nhiệm” năm 2023

Ngày 02/9/2023, Đoàn Trường đồng loạt tổ chức hoạt động tuần 02 “Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” và hưởng ứng Chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử gắn với triển khai phong trào “3 trách nhiệm” năm 2023.

 


 

Việc kết hợp triển khai “Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân” và hưởng ứng Chiến dịch “50 ngày, đêm” tuyên truyền cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử gắn với triển khai phong trào “3 trách nhiệm” năm 2023 đã góp phần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức, sinh viên trong thực hiện cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân.

 

Đây là một hoạt động có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của người dân. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tài khoản Định danh điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và sử dụng tài khoản này trong giải quyết thủ tục hành chính.
 

Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội TrườngXEM THÊM

TIN VỪA CẬP NHẬT