Hội nghị triển khai học tập chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương" danh cho cán bộ Đoàn năm 2023

Ngày 27/11/2023, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức hội nghị triển khai Chương trình triển khai Chỉ thị 05 của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương" dành cho hơn 150 cán bộ Đoàn cấp cơ sở.
 
Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Lê Phước Vinh, Bí thư Đoàn Trường triển khai chuyên đề
Chuyên đề đã giúp các cán bộ Đoàn hiểu rõ hơn về ý thức, trách nhiệm của thanh niên. Đồng thời, đã tạo được lan tỏa sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức lẫn hành động của đội ngũ cán bội Đoàn cơ sở, góp phần bồi dưỡng và phát huy hơn nữa lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, sáng tạo trong việc học tập và làm theo làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Tin và ảnh: Văn phòng Đoàn - Hội trường

XEM THÊM

TIN VỪA CẬP NHẬT